Naturalny Rozwój Kościoła Naturalny Rozwój Kościoła

Wraz z końcem 2002 roku zostały zakończone badania normalizacyjne. Obecnie wszystkie zainteresowane kościoły mogą sporządzić profil kościoła i otrzymać wyniki w ciagu 1-2 tygodni.

6-7 maja odbyła się Konferencja Naturalnego Rozwoju Kościoła. Zajęcia prowadził Christoph Schalk, współautor książki Naturalny rozwój kościoła - Praktyczny przewodnik. Konferencja NRK rozpoczęła także proces szkolenia konsultantów ds. rozwoju kościoła. Więcej informacji na ten temat na stronie Kwalifikacje konsultantów, a wkrótce także na osobnej stronie poświęconej szkoleniu.

Bóg chce, aby Jego Kościół wzrastał i rozwijał się. Jest to także pragnieniem przywódców lokalnych społeczności. Misją Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie jest wspomaganie przywódców i wszystkich chrześcijan w dziele budowania Królestwa Bożego. Wypełniając tę misję, zachęcamy do skorzystania z narzędzi, które z powodzeniem są stosowane przez tysiące kościołów na całym świecie.

Naturalny rozwój kościoła
W połowie lat 90 zespół kierowany przez Christiana Schwarza z Niemiec przeprowadził największe w historii badania przyczyn wzrostu kościoła. Objęły one ponad 1000 kościołów z 32 krajów na 6 kontynentach. Analiza otrzymanych wyników umożliwiła sformułowanie nowego podejścia do wzrostu kościoła - Naturalnego Rozwoju Kościoła. W chwili obecnej publikacje Naturalnego Rozwoju Kościoła są dostępne w 70 krajach; w 35 z nich oferowane są profile kościoła, w pozostałych trwają przygotowania do ich wprowadzenia. Już ponad 18 000 kościołów na całym świecie skorzystało z możliwości, jakie otwiera przed nimi proces Naturalnego Rozwoju Kościoła. Szczegółowe informacje o Naturalnym Rozwoju Kościoła na świecie można znaleźć na stronie www.ncd-international.org.

Naturalny Rozwój Kościoła w Polsce
Idee Naturalnego Rozwoju Kościoła są dostępne w Polsce dzięki publikacjom Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. W 2000 roku ukazała się książka Naturalny rozwój kościoła - Osiem niezbędnych cech zdrowego kościoła, a w 2001 Naturalny rozwój kościoła - Praktyczny przewodnik. Obie pozycje zostały dobrze przyjęte przez polskich czytelników. W odpowiedzi na ich pytania i prośby Chrześcijański Instytut Biblijny przygotowuje i publikuje pozostałe materiały i narzędzia NRK. W 2002 roku ukazała się broszura ABC naturalnego rozwoju kościoła i wykonano badania normalizacyjne, które umożliwiły oferowanie w naszym kraju podstawowego narzędzia diagnostycznego NRK - profilu kościoła. Obecnie każdy zainteresowany kościół może sporządzić profil i rozpocząć stosowanie zasad NRK. W 2003 roku ukaże się książka 3 kolory służby - pierwsza pozycja z cyklu publikacji pomagających w pracy nad poszczególnymi cechami jakościowymi.

Proces Naturalnego Rozwoju Kościoła
Celem procesu Naturalnego Rozwoju Kościoła jest wspomaganie lokalnych kościołów w rozwoju i służbie unikając mechanicznego przenoszenia rozwiązań, które sprawdziły się w innych społecznościach i skupiając na stosowaniu uniwersalnych zasad wzrostu kościoła w szczególnej sytuacji danego kościoła. Naturalny Rozwój Kościoła nie jest programem, który należy sztywno realizować, ale procesem, który pozwala wykorzystać potencjał wzrostu, jaki Bóg umieścił w każdym kościele. Oparty na dogłębnej analizie Pisma Świętego i wiarygodnych badaniach naukowych, zachowuje jednocześnie neutralność w szczegółowych aspektach funkcjonowania kościołów należących do różnych denominacji.
Zarys procesu NRK

Podejście jakościowe, a nie ilościowe
Główną cechą Naturalnego Rozwoju Kościoła jest przekonanie, że o wzroście kościoła decyduje jego jakość. Wzrost liczbowy jest ważny i pożądany, ale nie sposób wywołać go ludzkimi wysiłkami. Możemy natomiast skupić się na rozwijaniu tych cech kościoła, które sprzyjają jego wzrostowi. Badania pozwoliły wyodrębnić osiem takich cech, nazywanych cechami jakościowymi. Są to (1) umacniające przywództwo, (2) służba wykorzystująca dary, (3) entuzjastyczna duchowość, (4) funkcjonalne struktury, (5) inspirujące nabożeństwa, (6) holistyczne małe grupy, (7) ewangelizacja nakierowana na potrzeby oraz (8) serdeczne relacje. Kościoły, które osiągają wysoki poziom w każdej z tych cech w przeważającej mierze doświadczają także wzrostu liczbowego.

Uniwersalne zasady wzrostu kościoła
Naturalny Rozwój Kościoła skupia się na zasadach, które zachowują ważność w każdym kraju i kulturze. Pomaga w udzieleniu odpowiedzi na trzy podstawowe pytania dotyczące wzrostu kościoła. Odpowiedzią na pytanie: Co robić? jest skupienie się na ośmiu cechach jakościowych. O tym, jak to zrobić? mówią zasady biotyczne - uniwersalne prawa, według których przebiega wzrost i rozwój całego Bożego stworzenia, leżące także u podstaw Naturalnego Rozwoju Kościoła. Są nimi (1) współzależność, (2) pomnażanie, (3) transformacja energii, (4) wielokrotne wykorzystanie, (5) symbioza i (6) funkcjonalność. Na pytanie: Kiedy przystąpić do działania? odpowiada profil kościoła - specjalne narzędzie diagnostyczne wskazujące tę cechę jakościową, której rozwój przyczyni się najbardziej do wzrostu kościoła w aktualnej sytuacji.

Profil kościoła
Pierwszym etapem procesu Naturalnego Rozwoju Kościoła jest zapoznanie się z jego podstawowymi koncepcjami i przygotowania do sporządzenia profilu kościoła. Profil powstaje w oparciu o specjalnie opracowane kwestionariusze, wypełniane przez pastora i 30 aktywnych członków kościoła. Koszt jednego profilu wynosi 150 zł. Przed sporządzeniem pierwszego profilu konieczne jest zakupienie literatury prezentującej idee Naturalnego Rozwoju Kościoła.
Co trzeba zrobić, aby sporządzić profil

Konsultanci Naturalnego Rozwoju Kościoła
Jednym z ważnych elementów procesu jest współpraca z konsultantem ds. wzrostu kościoła, który posiada odpowiednią znajomość zasad Naturalnego Rozwoju Kościoła i jest w stanie wspierać lokalny kościół w pracy nad poszczególnymi cechami jakościowymi (Zob. Kwalifikacje konsultantów). W 2003 roku Chrześcijański Instytut Biblijny rozpoczął szkolenie i budowanie sieci konsultantów w naszym kraju. Pierwsze szkolenie (z Christophem Schalkiem) odbyło się w dniach 6-7 maja. Osoby, które są zainteresowane taką formą służby (pastorzy, przywódcy kościołów lub osoby przez nich rekomendowane) proszone są o kontakt z biurem Instytutu.

Dalsze informacje
Dokładne omówienie koncepcji Naturalnego Rozwoju Kościoła i ich zastosowania w służbie kościoła można znaleźć w książkach wydanych przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie (patrz obok). Podstawowe informacje można znaleźć także na poniższych stronach internetowych.
Zapraszamy!


NRK NA ŚWIECIE:

NCD-INTERNATIONAL - główny portal interntowy z informacjami na temat NRK.

CoachNet - portal interntowy dla przywódców kościoła (patrz obok).


POZOSTAŁE INFORMACJE:

Zarys procesu NRK

Co trzeba zrobić, aby sporządzić profil


Chrześcijański Instytut Biblijny

ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa
tel.: (22) 646 82 28; faks: (22) 646 82 27
e-mail: chib@webmedia.com.pl
e-mail: chib@onet.pl


Strona główna - Wydawnictwa
KSB - USB - MSB - SPR

MATERIAŁY NRK

Naturalny rozwój kościoła

Naturalny rozwój kościoła - Osiem niezbędnych cech zdrowego kościoła

Prezentacja wyników badań przyczyn wzrostu kościoła i głównych koncepcji NRK.
Cena detaliczna: 39 zł
Cena hurtowa: 33 zł

Praktyczny przewodnik

Naturalny rozwój kościoła - Praktyczny przewodnik

Zbiór praktycznych sugestii i ćwiczeń dla przywódców kościołów wykorzystujących proces NRK.
Cena detaliczna: 31 zł
Cena hurtowa: 25 zł

ABC naturalnego rozwoju

ABC naturalnego rozwoju kościoła

16-stronicowe wprowadzenie do koncepcji Naturalnego Rozwoju Kościoła.
Cena detaliczna: 5 zł
Cena hurtowa: 3 zł


Portal CoachNet

Portal internetowy CoachNet

Portal internetowy dla przywódców kościoła zawierający cenne informacje z wielu dziedzin związanych z funkcjonowaniem kościoła. Kursy on-line, porady, listy dyskusyjne, download. Dla osób z Polski specjalna cena!
Cena rocznej subskrypcji: 90 zł


Szerszy opis powyższych książek można znaleźć w ofercie wydawniczej.