HISTORIA  INSTYTUTU
Rys historyczny (1984-2023)


Chrześcijański Instytut Biblijny

jest ośrodkiem edukacyjnym prowadzącym studia, szkolenia oraz inne formy chrześcijańskiej edukacji. Pragniemy w ten sposób coraz lepiej przygotowywać i angażować wszystkich członków Kościoła w życie i służbę lokalnych wspólnot.

Instytut został powołany do istnienia 39 lat temu, 28 maja 1984 roku, w odpowiedzi na rozwój Kościoła w Polsce, jaki nastąpił na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Towarzyszyło mu rosnące zapotrzebowanie na kształcenie i odpowiednie przygotowanie aktywnych chrześcijan, aby potrafili wyjść naprzeciw zmianom, przez które przechodził Kościół.

Na samym początku Instytut nosił nazwę Korespondencyjne Seminarium Biblijne, ponieważ w tym czasie prowadzony był tylko jeden, korespondencyjny kurs. Seminarium rozpoczęło działalność z 56 studentami i 2 pełnoetatowymi pracownikami. Kierownikiem Seminarium został Michał Weremiejewicz. Pierwsze wykłady odbyły się 19 października.

Następne lata były okresem wzlotów i upadków. Najtrudniejszy był rok 1989, spowodowany gwałtownymi zmianami ekonomicznymi i politycznymi w kraju i na świecie, które dotknęły też Kościół.

Nowe działania podjęte następnego roku spowodowały, że liczba studentów podwoiła się, a kolejne lata przyniosły dalszy rozwój.

W kolejnych latach, stojąc wobec nowych wyzwań, działalność edukacyjna była rozwijana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb. Największy wzrost miał miejsce w roku 1992. Znacznie wzrosła liczba studentów i pracowników. Zapoczątkowane zostały nowe rodzaje studiów i szkoleń. Zintensyfikowana została działalność wydawnicza. Nawiązano współpracę z innymi ośrodkami edukacyjnymi w kraju i za granicą. W sierpniu 1992 roku nazwa Korespondencyjne Seminarium Biblijne została zmieniona na Chrześcijański Instytut Biblijny, ponieważ poprzednia nazwa nie oddawała już dobrze obecnej działalności ośrodka.

Druga połowa lat dziewięćdziesiątych przyniosła dalszy rozwój, który trwał nieprzerwanie całą dekadę. Jego rezultatem były nowe programy, oferowane we współpracy z nowymi partnerami. W tym okresie najpopularniejsza była Szkoła Poradnictwa Rodzinnego, kształcąca świeckich doradców rodzinnych, prowadzona wspólnie z Institute for Christian Resources w USA. We współpracy z Lincoln Christian University w USA prowadzona była Szkoła Kaznodziejstwa Ekspozycyjnego. Wtedy też rozpoczęte zostały Magisterskie Studia Biblijne, akredytowane w USA, prowadzone wspólnie z Międzynarodowym Instytutem TCM w Austrii. Liczba studentów przekroczyła 400. Co roku, przy współpracy z Literature And Teaching Ministries w USA, wydawano kilka nowych tytułów podręczników i ogólnodostępnej literatury.

W minionym okresie, poza wspomnianym już partnerami, Chrześcijański Instytut Biblijny współpracował również z:

  • Cincinnati Christian University w USA
  • Johnson University w USA
  • Emanuel Christian Seminary w USA
  • Springdale College w Anglii
  • Institut für Natürliche Gemeindeentwicklung w Niemczech

Obecnie z oferty programowej Instytutu korzysta około 150 studentów. Co roku wydajemy kilka nowych książek i podręczników. Ponieważ Chrześcijański Instytut Biblijny stawia sobie za cel zaspokojenie najbardziej aktualnych i różnorodnych potrzeb Kościoła, oferuje zróżnicowane programy edukacyjne: od zupełnie podstawowych aż po studia magisterskie.

W ciągu 39-letniej działalności, w różnego rodzaju studiach i szkoleniach, prowadzonych przez Instytut wzięło udział ponad 4 000 osób. Wykładało ponad 100 wykładowców z wielu różnych krajów Europy, Ameryki i Australii, w tym ponad 30 z Polski. Wydaliśmy ponad 100 tytułów podręczników i innej literatury, w tym 7 opracowań własnych, w łącznym nakładzie około 300 000 egzemplarzy. Szacuje się, że wszystkie formy działalności Instytutu w okresie 39 lat mogły mieć, pośredni lub bezpośredni, wpływ na około 300 000 osób.

Naszym przywilejem jest to, że możemy być Waszymi partnerami i pomagać wszystkim, którzy chcą poszerzać wiedzę biblijną i doskonalić siebie, aby z coraz większym pożytkiem uczestniczyć w służbie Kościoła.Strona główna  |  KSB  |  USB - ChIB  |  USB - TCMI  |  MSB (M.A.)  |  MSB (M.Div.)  |  NRK  |  Wydawnictwa