KONTO
Wszelkie wpłaty i ofiary prosimy kierować na poniższy numer konta:

Chrześcijański Instytut Biblijny
ul. Puławska 114/8, 02-620 Warszawa
PKO S. A. VIII Oddz. W-wa
nr 84124011121111000001656325

Do przelewów międzynarodowych:
IBAN: PL84124011121111000001656325, SWIFT lub BIC: PKOPPLPW


Strona główna  |  KSB  |  USB - ChIB  |  USB - TCMI  |  MSB (M.A.)  |  MSB (M.Div.)  |  NRK  |  Wydawnictwa