OPŁATY

  1. Całkowity koszt dwuletniego kursu wynosi 250 zł. Opłata za I rok - 150 zł, za II - 100 zł. Zawiera się w tym koszt podręczników oraz wydatki biurowo-administracyjne.

  2. Dla osób mieszkających za granicą opłaty są wyższe o 40% (za I rok - 210 zł, za II rok - 140 zł).

  3. Opłata ta pokrywa tylko ok. 30% rzeczywistych kosztów. Pozostałą część pokrywają sponsorzy.

  4. Student może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się (przed rozpoczęciem roku nauki) o stypendium na pokrycie części lub całości obowiązujących kosztów. Odpowiednie formularze wysyła Instytut.

  5. Formularz stypendialny powinien być poświadczony przez rekomendującego.

  6. Stypendium może być udzielone w przypadku trudnej sytuacji materialnej studenta.

  7. W razie rezygnacji ze studiów Instytut nie zwraca kosztów już poniesionych przez studenta.

POWRÓT