AKTUALNOŚCI KSB

TERMINY SKŁADANIA PRAC KONTROLNYCH (I rok):

Wprowadzenie do Biblii - do 30 września
Historia Izraela - do 30 października
Zarys Starego Testamentu - do 30 listopada
Teologia Starego Testamentu - do 30 grudnia
Zarys Nowego Testamentu - do 30 stycznia
Teologia Nowego Testamentu - do 28 lutego
Życie i dzieło J. Ch. - do 30 marca
Historia kościoła - do 30 kwietnia
Dogmatyka - do 30 maja
Osoba i dzieło Ducha Świętego - do 30 czerwca

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za pierwszy rok KSB w wysokości 150 zł.

TERMINY SKŁADANIA PRAC KONTROLNYCH (II rok):

Kościół Nowego Testamentu - do 30 września
Podstawy etyki biblijnej - do 30 października
Apologetyka biblijna - do 30 listopada
Jak rozumieć Biblię - do 30 grudnia
Skuteczna ewangelizacja - do 30 stycznia
Poradnictwo chrześcijańskie - do 28 lutego

- Katechetyka
- Szkolenie pracowników młodzieżowych
- Wprowadzenie do homiletyki
- Domowe grupy biblijne

z czterech powyższych podręczników należy wybrać dwa, opracować i wysłać odpowiedzi - z jednego do 30 marca, z drugiego do 30 kwietnia.

Chrześcijańska rodzina - do 30 maja

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za drugi rok KSB w wysokości 100 zł.

POWRÓT