PROGRAM NAUCZANIA:

Rok I

Dział I - BIBLISTYKA I HISTORIA

Dział II - ZAGADNIENIA DOGMATYCZNE

1. Wprowadzenie do Biblii

7. Osoba i życie Jezusa Chrystusa

2. Stary Testament, cz. I - Historia Izraela

8. Historia chrześcijaństwa

3. Stary Testament, cz. II - Zarys Ksiąg

9. Wprowadzenie do dogmatyki biblijnej

4. Stary Testament, cz. III - Teologia

10. Osoba i dzieło Ducha Świętego

5. Nowy Testament, cz. I - Zarys Ksiąg

6. Nowy Testament, cz. II - Teologia

oeoo

Rok II

11. Kościół Nowego Testamentu

13. Apologetyka biblijna

12. Zarys etyki biblijnej

Dział III - ZAGADNIENIA TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

14. Metody studiowania Biblii i hermeneutyka

18. (Praca z dziećmi)*

15. Ewangelizacja i uczniostwo

19. (Praca z młodzieżą)*

16. Duszpasterstwo

20. (Domowe grupy biblijne)*

17. (Kaznodziejstwo i nauczanie)*

21. Chrześcijańska rodzina

* Z czterech przedmiotów podanych w nawiasach dwa są obowiązkowe - do wyboru.

POWRÓT