WARUNKI PRZYJĘCIA

  1. Kandydat powinien uznawać Pismo Święte za jedyny, natchniony przez Boga autorytet w sprawach wiary i życia.

  2. Kandydat powinien złożyć w terminie od 1 kwietnia do 15 czerwca wypełnioną ankietę.

  3. Kandydat powinien posiadać rekomendację odpowiedzialnego za niego duszpasterza. W tym celu duszpasterz wysyła do Instytutu (do 15 czerwca) wypełnioną rekomendację.

  4. W przypadku zmiany członkostwa w trakcie studiów, student powinien dostarczyć rekomendację od aktualnego duszpasterza.

  5. W wyjątkowych przypadkach Instytut może rozpatrzyć kandydaturę indywidualnie.

  6. O przyjęciu kandydat jest powiadamiany oddzielnym pismem (rozpatrzenie zgłoszeń nastąpi po 15 czerwca).

  7. Kandydat (w przypadku przyjęcia) powinien uiścić odpowiednią opłatę (płatne za rok z góry, przed rozpoczęciem roku szkolnego), pokrywającą część kosztów związanych z nauką.

POWRÓT