Magisterskie Studia Biblijne (M.A.)
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2021


INFORMACJE OGÓLNE

Studia pod nazwą Magisterskie Studia Biblijne (Master of Arts in Practical Theology) prowadzone są wspólnie przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie i TCM International Institute w Austrii.

Zadaniem studiów jest umożliwienie zdobycia rzetelnej wiedzy biblijnej i praktycznych umiejętności sprawowania służby w połączeniu z wysokim poziomem wykształcenia akademickiego, aby w ten sposób przygotować chętnych do służby w Kościele trzeciego Tysiąclecia.

Absolwenci studiów otrzymują dyplom TCM International Institute z amerykańskim (akredytowanym) stopniem naukowym "Master of Arts", który jest odpowiednikiem polskiego magisterium.

Absolwenci programu Master of Arts mogą kontynuować studia, realizując program Master of Divinity, który stanowi przygotowanie do studiów doktoranckich.

Nabór w trybie ciągłym

PRZEBIEG STUDIÓW

OPŁATY

PROGRAM STUDIÓW 2017

PROCES REKRUTACJI

Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ

NASZ ADRES

Szczegółowe informacje o MSB (M.A.) oraz o innych studiach prowadzonych przez Instytut, można otrzymać zgłaszając się osobiście, telefonicznie lub listownie (również za pośrednictwem poczty elektronicznej).

W biurze Instytutu można również otrzymać formularze zgłoszeń i rekomendacji. Można je znaleźć także na www.chib.pl Zapraszamy!

Chrześcijański Instytut Biblijny
ul. Puławska 114/8
02-620 Warszawa

tel. 22 646 82 28; faks: 22 646 82 27

e-mail: biuro@chib.pl

KONTO BANKOWE

NUMER KONTA

AKTUALNOŚCI

Aktualne informacje dotyczące studiów znajdują się także w Informatorze TCMI 2021 oraz Przewodniku Studenta TCMI 2020.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Informacje dla studentów anglojęzycznych (link do strony TCMI) >>

Informacje dla nowoprzyjętych studentów >>

Informator TCMI 2021 >>

Jak ukończyć studia TCMI >>

Okres próbny i zawieszenie w prawach studenta >>

Przewodnik studenta TCMI 2020

Przewodnik dotyczący pobytu na kampusie w Austrii 2017 >>

Przewodnik - jak pisać prace pisemne i badawcze >>

Przewodnik - jak pisać pracę nowy praktyczny projekt w służbie (2011) >>

Podręcznik do zintegrowanej refleksji studenta MA (2017) >>

Sesje polskojęzyczne w roku 2020 >>

Sesje polskojęzyczne w roku 2021 >>

GDPR/RODO >>


Strona główna
KSB
USB (Certyfikat)
MSB (M.Div.)
NRK
Wydawnictwa