Naturalny Rozwój Kościoła Naturalny Rozwój Kościoła

Bóg chce, aby Jego Kościół wzrastał i rozwijał się. Jest to także pragnieniem przywódców lokalnych społeczności. Misją Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie jest wspomaganie przywódców i wszystkich chrześcijan w dziele budowania Królestwa Bożego. Wypełniając tę misję, zachęcamy do skorzystania z literatury, która z powodzeniem jest stosowana przez tysiące kościołów na całym świecie.

Naturalny rozwój kościoła
W połowie lat 90 zespół kierowany przez Christiana Schwarza z Niemiec przeprowadził największe w historii badania przyczyn wzrostu kościoła. Objęły one ponad 1000 kościołów z 32 krajów na 6 kontynentach. Analiza otrzymanych wyników umożliwiła sformułowanie nowego podejścia do wzrostu kościoła - Naturalnego Rozwoju Kościoła. W chwili obecnej publikacje Naturalnego Rozwoju Kościoła są dostępne w 70 krajach; w 35 z nich oferowane są profile kościoła, w pozostałych trwają przygotowania do ich wprowadzenia. Już ponad 40 000 kościołów na całym świecie skorzystało z możliwości, jakie otwiera przed nimi proces Naturalnego Rozwoju Kościoła. Szczegółowe informacje o Naturalnym Rozwoju Kościoła na świecie można znaleĽć na stronie http://www.ncd-international.org/.

Naturalny Rozwój Kościoła w Polsce
Idee Naturalnego Rozwoju Kościoła są dostępne w Polsce dzięki publikacjom Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. W 2000 roku ukazała się książka Naturalny rozwój kościoła - Osiem niezbędnych cech zdrowego kościoła, a w 2001 Naturalny rozwój kościoła - Praktyczny przewodnik. Obie pozycje zostały dobrze przyjęte przez polskich czytelników. W odpowiedzi na ich pytania i prośby Chrześcijański Instytut Biblijny przygotowuje i publikuje pozostałe materiały i narzędzia NRK. W 2002 roku ukazała się broszura ABC naturalnego rozwoju kościoła, a w 2003 książka 3 kolory służby - pierwsza pozycja z cyklu publikacji pomagających w pracy nad poszczególnymi cechami jakościowymi. Do tej publikacji dostępne są również praktyczne narzędzia: Jak zastosować "3 kolory służby" w Kościele - Przewodnik dla pastora, Jak studiować "3 kolory służby" w małej grupie - Przewodnik dla lidera, oraz Jak uzywać "3 kolory służby" w relacji mentorskiej - Przewodnik dla doradcy.

Proces Naturalnego Rozwoju Kościoła
Celem procesu Naturalnego Rozwoju Kościoła jest wspomaganie lokalnych kościołów w rozwoju i służbie unikając mechanicznego przenoszenia rozwiązań, które sprawdziły się w innych społecznościach i skupiając na stosowaniu uniwersalnych zasad wzrostu kościoła w szczególnej sytuacji danego kościoła. Naturalny Rozwój Kościoła nie jest programem, który należy sztywno realizować, ale procesem, który pozwala wykorzystać potencjał wzrostu, jaki Bóg umieścił w każdym kościele. Oparty na dogłębnej analizie Pisma Świętego i wiarygodnych badaniach naukowych, zachowuje jednocześnie neutralność w szczegółowych aspektach funkcjonowania kościołów należących do różnych denominacji.

Podejście jakościowe, a nie ilościowe
Główną cechą Naturalnego Rozwoju Kościoła jest przekonanie, że o wzroście kościoła decyduje jego jakość. Wzrost liczbowy jest ważny i pożądany, ale nie sposób wywołać go ludzkimi wysiłkami. Możemy natomiast skupić się na rozwijaniu tych cech kościoła, które sprzyjają jego wzrostowi. Badania pozwoliły wyodrębnić osiem takich cech, nazywanych cechami jakościowymi. Są to (1) umacniające przywództwo, (2) służba wykorzystująca dary, (3) entuzjastyczna duchowość, (4) funkcjonalne struktury, (5) inspirujące nabożeństwa, (6) holistyczne małe grupy, (7) ewangelizacja nakierowana na potrzeby oraz (8) serdeczne relacje. Kościoły, które osiągają wysoki poziom w każdej z tych cech w przeważającej mierze doświadczają także wzrostu liczbowego.

Uniwersalne zasady wzrostu kościoła
Naturalny Rozwój Kościoła skupia się na zasadach, które zachowują ważność w każdym kraju i kulturze. Pomaga w udzieleniu odpowiedzi na trzy podstawowe pytania dotyczące wzrostu kościoła. Odpowiedzią na pytanie: Co robić? jest skupienie się na ośmiu cechach jakościowych. O tym, jak to zrobić? mówią zasady biotyczne - uniwersalne prawa, według których przebiega wzrost i rozwój całego Bożego stworzenia, leżące także u podstaw Naturalnego Rozwoju Kościoła. Są nimi (1) współzależność, (2) pomnażanie, (3) transformacja energii, (4) wielokrotne wykorzystanie, (5) symbioza i (6) funkcjonalność. Na pytanie: Kiedy przystąpić do działania? odpowiada profil kościoła - specjalne narzędzie diagnostyczne wskazujące tę cechę jakościową, której rozwój przyczyni się najbardziej do wzrostu kościoła w aktualnej sytuacji.

W roku 2006 już ponad 45 000 kościołów w 70 krajach na całym świecie było zaangażowanych w proces Naturalnego Rozwoju Kościoła.


Chrześcijański Instytut Biblijny

ul. Puławska 114/8, 02-620 Warszawa
tel.: 22 646 82 28; faks: 22 646 82 27
e-mail: biuro@chib.pl


Strona główna | USB (Certyfikat) |
MSB (M.A.) | MSB (M.Div.) | KSB | Wydawnictwa

OFERTA MATERIAŁÓW I NARZĘDZI NRK

Naturalny rozwój kościoła Naturalny rozwój kościoła
Osiem niezbędnych cech zdrowego kościoła

Prezentacja wyników badań przyczyn wzrostu Kościoła i głównych koncepcji Naturalnego Rozwoju Kościoła (cechy jakościowe, czynnik minimum, zasady biotyczne, odmienne podejścia) w przystępnej i atrakcyjnej formie. Więcej...
cena detaliczna 35 - zł
cena hurtowa 30 - zł

Naturalny rozwój kościoła Naturalny rozwój kościoła
Praktyczny przewodnik

Zbiór praktycznych sugestii i ćwiczeń dla przywódców Kościołów wykorzystujących proces Naturalnego Rozwoju Kościoła. Pokazuje jak zgodnie z zasadami biotycznymi pracować nad cechą jakościową wskazaną przez profil Kościoła. Więcej...
cena detaliczna 15 - zł
cena hurtowa 10 - zł

Naturalny rozwój kościoła ABC naturalnego rozwoju kościoła

16-stronicowe wprowadzenie do koncepcji Naturalnego Rozwoju Kościoła przeznaczone dla osób wypełniających kwestionariusze profilu Kościoła oraz do prezentacji tego podejścia wśród członków Kościoła lub innych grup chrześcijan. Więcej...
Egzemplarz bezpłatny

Naturalny rozwój kościoła 3 kolory służby

Pierwsza z książek dotyczących cech jakościowych NRK. Książka jest poświęcona odkrywaniu darów duchowych i wykorzystywaniu ich w służbie (cecha jakościowa 2: służba wykorzystująca dary). Więcej...
cena detaliczna 35 - zł
cena hurtowa 28 - zł
Cena hurtowa (powyżej 30 egz.): 20 zł

Naturalny rozwój kościoła Jak zastosować "3 kolory służby" w Kościele - Przewodnik dla pastora

Liczne formularze, listy sprawdzające i sugestie dla pastorów i przywódców Kościoła dotyczące wdrażania podejścia do służby opartego na wykorzystaniu darów. Książce towarzyszy CD-ROM. Więcej...
cena detaliczna 25 - zł
cena hurtowa 25 - zł

Naturalny rozwój kościoła Jak studiować "3 kolory służby" w małej grupie - Przewodnik dla lidera

Pomaga poprowadzić grupę przez proces odkrywania darów duchowych. Zawiera przykładowe programy 1, 3, 6 i 12 spotkań. Więcej...
cena detaliczna 18 - zł
cena hurtowa 18 - zł

Naturalny rozwój kościoła Jak używać "3 kolory służby" w relacji mentorskiej - Przewodnik dla doradcy

Pomaga mentorom i doradcom ds. darów, którzy sprawują opiekę nad innymi członkami Kościoła i pragną pomóc im powiązać dary duchowe z odpowiednimi zadaniami w służbie Kościoła. Więcej...
cena detaliczna 18 - zł
cena hurtowa 18 - zł


Wszystkie materiały z dziedziny Naturalnego Rozwoju Kościoła publikowane przez Chrześcijański Instytut Biblijny są chronione prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, powielane ani przetwarzane w jakiejkolwiek postaci bez zgody Wydawcy.