OPŁATY

  1. Całkowity koszt studiów (zakwaterowanie, wyżywienie, podręczniki, wykładowcy itp.) wynosi ok. 24000 euro. Na pokrycie większej części tych kosztów student otrzymuje stypendium.

  2. Student opłaca 45 euro na pokrycie części kosztów każdej sesji, w której uczestniczy (tak w Polsce, jak i w Austrii).

  3. Student na własny koszt i we własnym zakresie organizuje przyjazdy na sesje (tak w Polsce, jak i w Austrii).

  4. W przypadku rezygnacji ze studiów Instytut nie zwraca kosztów już poniesionych przez studenta.