RODOW związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, iż Chrześcijański Instytut Biblijny, jako kościelna osoba prawna, przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Administratorem danych osobowych jest: Chrześcijański Instytut Biblijny, ul. Puławska 114/8; 02-620 Warszawa; tel.: 22 646 82 28; e-mail: biuro@chib.pl.

Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest Komisarz Ochrony Danych Osobowych. W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: kodo(at)chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25.

    

Zasady i praktyki TCMII związane z General Data Protection Regulation


Strona główna  |  KSB  |  USB - ChIB  |  USB - TCMI  |  MSB (M.A.)  |  MSB (M.Div.)  |  NRK  |  Wydawnictwa