Christian A. Schwarz Naturalny Rozwój Kościoła

Christian A. Schwarz kieruje pracami Instytutu Naturalnego Rozwoju Koscioła (Institut für natürliche Gemeindeentwicklung) w Niemczech. W ostatnich latach wydał kilka szeroko omawianych ksi±żek na temat teorii i praktyki rozwoju kościoła.

Studiował teologię na uczelniach niemieckich (w Bochum, Bethel, Wuppertalu, Moguncji) i amerykańskich (w Pasadenie, Kalifornii).


POWRÓT