Uzupełniające Studia Biblijne - ChIB
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2015


WPROWADZENIE

Każdy chrześcijanin, a szczególnie aktywnie zaangażowany w służbę Kościoła, powinien uczyć się i rozwijać, między innymi poprzez stałe, systematyczne studiowanie.

Dlatego też oferujemy Uzupełniające Studia Biblijne - ChIB - kurs, dzięki któremu będzie można pogłębiać wiedzę biblijną i lepiej poznać zasady (sposoby) prowadzenia chrześcijańskiej służby.

Forma tego szkolenia pozwala uczestniczyć w nim wszystkim, nawet najbardziej zaangażowanym w służbę.

Uzupełniające Studia Biblijne prowadzone są przy współpracy z TCM International Institute w Austrii.

Nabór w trybie ciągłym.

CEL KURSU

REGULAMIN STUDIÓW

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

PROGRAM STUDIÓW

Formularz ankiety i rekomendacji formacie PDF:

ANKIETA

FORMULARZ STYPENDIALNY

NASZ ADRES

Szczegółowe informacje o USB - ChIB oraz o innych kursach prowadzonych przez Instytut, można otrzymać zgłaszając się osobiście, telefonicznie lub listownie pod adresem biura Instytutu, codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach 900-1600.

Formularze ankiet, rekomendacji i wniosków o stypendia można otrzymać w biurze Instytutu lub pobrać ze strony internetowej.

Chrześcijański Instytut Biblijny
ul. Puławska 114/8
02-620 Warszawa

tel. 22 646 82 28; faks: 22 646 82 27

e-mail: biuro@chib.pl

KONTO BANKOWE

NUMER KONTA

AKTUALNO¦CI

Nabór zawieszony do odwołania. Przepraszamy.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria zdjęć >>


Strona główna
KSB
USB - TCMI
MSB (M.A.)
MSB (M.Div.)
NRK
Wydawnictwa