CEL KURSU

Uzupełniające Studia Biblijne - ChIB przeznaczone są dla wszystkich (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), którzy będąc już zaangażowani w służbę Kościoła, chcieliby rozwijać ją poprzez doskonalenie swojej wiedzy, charakteru i metod pracy.

Uczestniczyć w nich mogą osoby uznające Pismo ¦więte za ostateczny autorytet w sprawach wiary, życia i służby, a które z różnych względów nie mogą zdobywać wiedzy biblijnej na studiach o charakterze stacjonarnym.

Celem kursu jest umożliwienie systematycznego studiowania zagadnień związanych z nauką biblijną oraz chrześcijańskim życiem i służbą.

POWRÓT