OPŁATY

  1. Student zobowiązany jest do wniesienia, za każdy kalendarzowy rok uczestniczenia w programie, stałej opłaty biurowej, bez względu na liczbę sesji, w których będzie uczestniczyć w danym roku. Za rok 2013 opłata wynosi 50 zł. Poza tym student opłaca część kosztów sesji, w której uczestniczy. Opłata za sesję w Polsce wynosi 50 zł, a w Austrii 20 euro.

  2. Opłata ta pokrywa tylko niewielką część rzeczywistych kosztów związanych ze studiami. Na pokrycie pozostałych kosztów studenci otrzymują stypendium.

  3. Studenci na własny koszt organizują przyjazd na sesje (zarówno w Polsce, jak i w Austrii).

  4. W przypadku rezygnacji ze studiów Instytut nie zwraca kosztów już poniesionych przez studenta.

POWRÓT