PROGRAM STUDIÓW

PRZEDMIOTY

Wprowadzenie do służby w kościele

Teologia współczesna

Uczniostwo

Światopoglądy i kulty

Ewangelizacja i rozwój kościoła

Chrześcijańska edukacja

Duszpasterstwo

Małżeństwo i rodzina

Hermeneutyka

Służba dzieciom i młodzieży

Apologetyka

Przewodzenie i zarządzanie

Homiletyka

W uzupełnieniu do podanych przedmiotów podstawowych, Instytut oferuje także przedmioty tzw. uzupełniające. Podawane są one studentom do wiadomości na bieżąco w trakcie studiów.

POWRÓT