REGULAMIN STUDIÓW

 1. Studia odbywają się w trybie zaocznym i polegają na aktywnym uczestnictwie w sesjach oraz wykonywaniu zadanych prac pisemnych w czasie sesji lub w domu.
 2. Sesje odbywają się w Polsce i w Austrii.
 3. Każdego roku odbywają się 4 sesje, po dwie w Polsce i w Austrii.
 4. Sesja w Polsce trwa tydzień (od poniedziałku do soboty), a w Austrii 10 dni.
 5. Na każdej sesji wykładany jest jeden temat.
 6. O terminach i tematyce kolejnych sesji studenci są informowani z wyprzedzeniem kilku miesięcy.
 7. Na każdą sesję student powinien zgłosić (zarejestrować) swoje uczestnictwo.
 8. Na program studiów składa się 8 sesji (około 40 godzin wykładowych każda), tzn. tyle sesji powinien zaliczyć student, aby otrzymać dyplom ukończenia kursu.
 9. Aby otrzymać zaliczenie sesji, należy być obecnym na wszystkich wykładach i otrzymać zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów należących do sesji.
 10. Student może rozpocząć kurs w dowolnym terminie (o ile są wolne miejsca).
 11. Student może wybierać dowolne sesje w roku, w których chce uczestniczyć; jednakże musi ukończyć cały program w czasie nie dłuższym niż 8 lat.
 12. Student może uczestniczyć w sesjach odbywajacych sie w Polsce i Austrii lub tylko w sesjach odbywających się w Polsce, natomiast nie może uczestniczyć tylko w sesjach odbywających się w Austrii.
 13. Absolwenci otrzymują Dyplom, nadawany przez Chrześcijański Instytut Biblijny.
 14. Pozostałe sprawy są regulowane przez Regulamin Studiów i kierownictwo Instytutu.

POWRÓT