Uzupełniające Studia Biblijne (Certyfikat)
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2019


WPROWADZENIE

Studia prowadzone wspólnie przez Chrześcijański Instytut Biblijny i TCM International Institute w Austrii. Zajęcia odbywają się w Polsce i w Austrii. Język wykładowy: polski i angielski (do wyboru).

Program USB (Certyfikat) w dużym stopniu podobny jest do MSB (M.A.) - różni się głównie mniejszą ilością wymaganych sesji. Studia kończą się Dyplomem (certyfikatem) ukończenia studiów nadawanym przez Międzynarodowy Instytut TCM. Zaliczone sesje są uznawane na Magisterskich Studiach Biblijnych (M.A.).

Nabór w trybie ciągłym.

PRZEBIEG STUDIÓW

OPŁATY

PROGRAM STUDIÓW 2017

PROCES REKRUTACJI

Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ

NASZ ADRES

Szczegółowe informacje o USB (Certyfikat) oraz o innych kursach prowadzonych przez Instytut, można otrzymać zgłaszając się osobiście, telefonicznie lub listownie pod adresem biura Instytutu, codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach 9-16.

Chrześcijański Instytut Biblijny
ul. Puławska 114/8
02-620 Warszawa

tel. 22 646 82 28; faks: 22 646 82 27

e-mail: biuro@chib.pl

KONTO BANKOWE

NUMER KONTA

AKTUALNOŚCI

Aktualne informacje dotyczące studiów znajdują się także w Informatorze TCMI 2016 oraz Przewodniku Studenta TCMI 2015.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Informacje dla studentów anglojęzycznych (link do strony TCMI) >>

Informacje dla nowoprzyjętych studentów >>

Informator TCMI 2019 >>

Przewodnik studenta TCMI 2015 >>

Przewodnik dotyczący pobytu na kampusie w Austrii 2017 >>

Przewodnik - jak pisać prace pisemne i badawcze >>

Sesje polskojęzyczne w roku 2018 >>

Sesje polskojęzyczne w roku 2019 >>

Wiadomości TCMII 2014 (wersja 2 - marzec) >>

Wiadomości TCMII 2014 - styczeń >>

GDPR/RODO >>


Strona główna
KSB
USB (Certyfikat)
MSB (M.A.)
MSB (M.Div.)
NRK
Wydawnictwa