PRZEBIEG STUDIÓW

 1. Studia odbywają się w trybie zaocznym i składają się z 8 modułów/sesji.
 2. Sesje odbywają się w Polsce (w Warszawie) i w Austrii (w Heiligenkreuz k/Wiednia). Student może korzystać z zajęć oferowanych w Polsce lub/i w Austrii.
 3. Każdy moduł/sesja poświęcona jest jednemu przedmiotowi.
 4. Sesja w Polsce trwa od poniedziałku do piątku (5 dni), a sesja w Austrii trwa od czwartku do następnej środy (7 dni). Każda sesja składa się z około 40 godzin wykładowych.
 5. Terminy i tematyka sesji (w Polsce i w Austrii) podawane są na każdy rok z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Na każdą sesję student powinien zgłosić (zarejestrować) swoje uczestnictwo w podanym terminie rejestracji.
 7. Do zaliczenia każdej sesji wymagane jest:
 8. W celu ukończenia studiów należy zaliczyć pięć przedmiotów/sesji obowiązkowych (patrz program studiów) i trzy wybrane przedmioty dodatkowe (razem 8 przedmiotów/sesji).
 9. Każdy student może rozpocząć studia w dowolnym terminie (o ile są wolne miejsca).
 10. Student może wybierać dowolne sesje w roku, w których chce uczestniczyć; jednakże powinien ukończyć cały program w czasie nie dłuższym niż 8 lat.
 11. Studiować można w języku polskim lub angielskim (do wyboru).
 12. Pozostałe sprawy regulowane są przez Regulamin Studiów i kierownictwo Instytutu.

POWRÓT