ZASADY  WIARY
Wierzymy w:

  1. Nieomylność Pisma Świętego, stanowiącego jedyny, natchniony przez Boga autorytet w sprawach wiary i życia.

  2. Jedynego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Swiętego.

  3. Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele: Jego narodzenie z dziewicy; bezgrzeszne życie i odkupieńczą śmierć za grzech świata; zmartwychwstanie w ciele, wniebowstąpienie i powtórne przyjście.

  4. Zbawienie grzesznego i zgubionego człowieka, przez wiarę w odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa, z łaski - niezależnie od uczynków, i narodzenie na nowo z Ducha Świętego.

  5. Ducha Świętego, zamieszkującego w wierzących, uzdalniającego do świętego życia i służby.

  6. Duchową jedność Kościoła, który jest ciałem Chrystusa.

  7. Powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne jako dar Bożego miłosierdzia oraz wieczne potępienie, jako wyraz Bożej sprawiedliwości.Strona główna  |  KSB  |  USB - ChIB  |  USB - TCMI  |  MSB (M.A.)  |  MSB (M.Div.)  |  NRK  |  Wydawnictwa